دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
br ENGLISH
جدول دروس 8 ترم

دروس ترم 1

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 2

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

 

 

 

 

كد

گروه

شماره

نام

 

 

 

كد

گروه

شماره

نام

 

 

نظري

عملي

نظري

عملي

1

11

1401111

مباني نظري اسلام1(انديشه اسلامي 1)

2

34

 

 

عمومي

 

1

11

1401112

انديشه اسلامي 2

2

34

 

-

عمومي

7

11

1402108

زبان انگليسي عمومي

3

51

 

 

عمومي

 

9

11

1402107

تربيت بدني 2

1

 

34

تربيت بدني1

عمومي

8

11

1402106

تربيت بدني1

1

 

34

 

عمومي

 

12

1

1463002

آشنايي با فناوري نوين اطلاعات

2

17

34

 

پايه

6

11

1402105

ادبيات فارسي

3

51

 

 

عمومي

 

07

1

1463007

آناتومي(2)

2

26

17

آناتومي 1

پايه

03

1

1463001

رياضيات عمومي

2

34

 

 

پايه

 

10

1

1463008

زيست شناسي سلولي

2

34

 

-

پايه

01

1

1463005

فيزيك عمومي

3

34

34

 

پايه

 

09

1

1463003

فيزيولوژي

2

26

17

 

پايه

 

04

1

1463014

آمار

1

17

 

-

پايه

06

1

1463004

آناتومي(1)

2

26

17

 

پايه

 

26

1

1463011

آشنايي با ساختمان مواد كنتراست زا

 در تصوير برداري پزشكي

2

34

 

-

اختصاصي

18

1

1463017

فيزيك پرتوها

 

3

51

 

 

اختصاصي

 

05

1

1463031

زبان تخصصي

2

34

 

زبان عمومي

اختصاصي

16

1

1463010

اصطلاحات پزشكي در راديولوژي

1

17

 

-

اختصاصي

20

1

1463009

روش پرتونگاري(1)

3

51

 

آناتومي 1

اختصاصي

جمع            

19

273

102

 

 

 

جمع:

20

298

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس ترم 3

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 4

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

4

11

1401131

انقلاب اسلامي ايران

2

34

 

-

عمومي

 

1

11

1401143

تاريخ تحليلي صدر اسلام

2

34

 

-

عمومي

08

1

1463012

آناتومي(3)

2

26

17

-

پايه

 

14

1

1463013

اخلاق حرفه اي

1

17

 

 

پايه

11

1

1463019

آسيب شناسي عمومي

2

34

 

فيزيولوژي

پايه

 

23

1

1463025

بيماري شناسي

2

34

 

آسيب شناسي عمومي

پايه

21

1

1463015

روش پرتونگاري2

3

51

 

آناتومي 2

اختصاصي

 

33

1

1463032

اصول فيزيكي سيستمهاي توموگرافي كامپيوتري

2

34

 

فيزيك پرتو شناسي تشخيصي

اختصاصي

24

1

1463016

مراقبت از بيمار در بخش تصوير برداري پزشكي

2

17

34

فيزيولوژي

اختصاصي

 

22

1

1463020

روش پرتونگاري 3

2

34

 

آناتومي 3

اختصاصي

19

1

1463021

فيزيك پرتوشناسي تشخيصي

3

51

 

فيزيك پرتوها

اختصاصي

 

39

1

1463026

تعميرات و نگهداري مقدماتي دستگاهها

2

26

17

فيزيك پرتوشناسي تشخيصي

اختصاصي

17

1

1463018

ثبت و نمايش تصاوير پزشكي

2

34

 

-

اختصاصي

 

25

1

1463022

راديوبيولوژي

2

34

 

زيست شناسي - فيزيك پرتوها

اختصاصي

31

1

1463027

دوزيمتري پرتوهاي يونيزان

2

26

17

فيزيك پرتوها

اختصاصي

 

13

1

1463023

كاربرد رايانه در تصوير برداري پزشكي

2

17

34

آشنائي با فناوري نوين اطلاعات

اختصاصي

42

1

1463024

كارآموزي 1

2

-

102

 

اختصاصي

38

1

1463039

حفاظت در برابر پرتوهاي يونيزان

2

34

 

دوزيمتري پرتوهاي يونيزان

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

1

1463030

كارآموزي 2

2

 

102

-

اختصاصي

جمع:

20

273

170

 

 

 

جمع:

19

264

153

 

 

جدول دروس 8 ترم كارشناسي پيوسته راديولوژي

                                                                                                                                جدول دروس كارشناسي پيوسته راديولوژي

                                                                                                                                                                               

دروس ترم 5

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 6

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

كد

گروه

شماره

نام

تعداد واحد

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

نظري

عملي

 

1

11

1411201

فرهنگ و تمدن اسلامي وايران

2

34

 

-

عمومي

 

2

11

1401122

اخلاق اسلامي( مباني و مفاهيم)

2

34

 

 

عمومي

10

11

1402123

دانش  خانواده  وجمعيت

2

34

 

---

عمومي

 

5

11

1401151

اشنايي با منابع اسلامي تفسير موضوعي قران

2

34

 

 

عمومي

02

1

1463006

بهداشت عمومي

1

17

-

-

پايه

27

1

1463029

روشهاي پرتونگاري تخصصي

2

34

 

-

اختصاصي

35

1

1463033

اصول فيزيكي سيستمهاي MRI

2

34

 

 

اختصاصي

 

15

1

1463038

مديريت بيمارستاني و رفتار

2

34

 

 

اختصاصي

 

 

28

1

1463035

ارزيابي تصاوير پزشكي1

2

34

 

بيماري شناسي

اختصاصي

 

29

1

1463043

ارزيابي تصاوير پزشكي 2

2

34

 

ارزيابي تصاوير پزشكي اناتومي مقطعي

اختصاصي

 

 

30

1

1463028

تصوير برداري با امواج فراصوتي در پزشكي

3

51

 

-

اختصاصي

 

37

1

1463042

تضمين(QA) و كنترل كيفي(QC) روشهاي تصويربرداري پزشكي

3

34

34

تصويربرداري با امواج فراصوتي در پزشكي- اصول فيزيكي سيستمهاي  توموگرافي كامپيوتري- اصول فيزيكي سيستمهاي MRI- فيزيك پرتوشناسي تشخيصي

اختصاصي

 

32

1

1463034

آناتومي مقطعي

3

51

 

آناتومي 1، 2 و 3

اختصاصي

 

41

1

1463044

سمينار 2

1

 

34

-

اختصاصي

40

1

1463036

سمينار1

1

34

 

 

اختصاصي

45

1

1463045

كارآموزي 4

2

 

102

-

اختصاصي

44

1

1463037

كارآموزي 3

2

 

102

-

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع:

19

323

102

 

 

 

جمع:

15

257

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس ترم 7

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

 

دروس ترم 8

تعداد واحد

ساعت

پيشنياز

مشخصه دروس

كد

گروه

شماره

نام

كد

گروه

شماره

نام

نظري

عملي

نظري

عملي

 

46

1

1463046

كارآموزي در عرصه1(سي تي اسكن)

4

 

204

 

اختصاصي

 

47

1

1463047

كارآموزي در عرصه 2 (MRI)

4

 

204

 

اختصاصي

 

48

1

1463048

كارآموزي در عرصه 3(روشهاي پرتونگاري اختصاصي)

4

 

204

 

اختصاصي

 

49

1

1463049

كارآموزي در عرصه 4 (سونوگرافي پزشكي)

4

 

204

 

اختصاصي

 

34

1

1463040

تكنيكها و جنبه هاي باليني توموگرافي كامپيوتري

2

34

 

آناتومي مقطعي- اصول فيزيكي سيستمهاي  توموگرافي كامپيوتري

اختصاصي

 

 

36

1

1363041

تكنيكها و جنبه هاي باليني سيستم هاي MRI

2

34

 

آناتومي مقطعي-

اصول فيزيكي سيستمهاي MRI

اختصاصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع:

10

34

408

 

 

 

جمع:

10

34

408

 

 

 

جمع: 130 واحد

1396/02/11
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal